வியாழன், 14 ஜூன், 2007

கிறுக்கனின் கிழிசல் - 4

மெய் மறந்து
பிதற்றுகிறேன் உன்னைப்பற்றி.
இவர்கள் கூறுகிறார்கள்
இதை கவிதையன்று

1 கருத்து:

பெயரில்லா சொன்னது…

Checking the comments