செவ்வாய், 22 நவம்பர், 2011

ச்சீ

சீறு
பாய்
பிறாண்டு
கடி
வீல் என கத்தித் தொலை
தேவைப்படும் போது
வால் ஆட்டி நடி
நித்தியானந்த துறவு க்குள்
நினைத்த போது
உறவு கொள்ள
தெரியாமல் தேடி அலைந்த பின்
வியர்வை காய் ய துரோக நிழலில்
ஓய்வெடு
இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்
கல் எறியாதே
என் மேல்
என்னாவது என் மானம்
ச்சீ மனிதா.

கேசுவர்

புதன், 14 செப்டம்பர், 2011

முதலுதவி

கல் – சுவர் - காதல்


அது மிக பெரிய மரமாக இருக்கலாம், கருகற்களால் ஆன சுவராக இருக்கலாம், சிறு கோவிலாக , சந்துகளாக, தெருக்களாக....... இன்னும் பலவாக இருக்கலாம்!.
இவைகளோடு நாம் கொண்டிருக்கும் காதல், இயற்கையின் மீது நமது ஆழ்மனதின் அக்கறையின் வெளிப்பாடாக இருக்கலாம் !?

அவ்வபோது கற்பனையில் அந்த இடங்களின் மீது நாம் செலுத்தும் மோகம் ,காதலினால் பெறப்பட்ட முத்தங்களை உள்வாங்கிய இன்புற்று இருந்த தருணங்களுக்கு ஒப்பானவைகளா கூட தோன்றுகின்றன!!.

இடங்கள் மேலான காதல் ரொம்ப அலாதியானது.
இடங்கள் பாகுபாடு பார்ப்பது கிடையாது.

அவை எப்போதும் ஒரு மெளன சாட்சியாக நம்முடைய குற்றயுணர்வுகளுக்கு நிழல் குடையாக இருந்து கொள்கின்றன.நாம் இடங்களை பிரியும் போது ஏற்படுகிற  தவிப்பு, மார்பில் பால் குடித்துக்கொண்டிருக்கும் குழந்தையை பாதியில் பிரித்து விடுதல் போன்ற கொடுமையான நிகழ்வு.

எப்போதும் இடங்கள், நம்மிடம் சதா பேசி கொண்டுத்தான் இருக்கின்றன , கவனித்து பார்த்தால் அவை பேசுவது கேட்கும்.எனக்கு அவைகளுடன் பேச வேண்டும் போல இருந்தது. யாருடன் பேசுலாம், சட்டேன ஞாபகத்துக்கு வந்துவிட்டது அந்த கல்லால் ஆன சுவரும், அதன் மேல் என் காதலும்.