திங்கள், 11 ஏப்ரல், 2011

Proletariat

எதர்ச்சையா நேத்து உலா வரும் போது The Principles of Communism என்கிற தலைப்பில் பார்க்க நேர்ந்ததை உங்களோட பகிர்ந்துகிளானு ….
எனக்கு என்னமோ இத படிக்கும் போது என்னை பத்தி தான் சொல்லுறாங்கனு தோனுச்சு, நீங்க இத படிக்கும் போது உங்களுக்கு என்னா தோனுதுனு சொன்னிங்கன எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கறது மன பிராந்தியா இல்லை விஸ்கியானு முடிவு பண்ண வசதியா இருக்கும்.

What is the proletariat?

The proletariat is that class in society which lives entirely from the sale of its labor and does not draw profit from any kind of capital; whose weal and woe, whose life and death, whose sole existence depends on the demand for labor – hence, on the changing state of business, on the vagaries of unbridled competition.

The proletariat, or the class of proletarians, is, in a word, the working class of the 19th century.

In what way do proletarians (நான்,நீங்க) differ from slaves?

The slave is sold once and for all; the proletarian must sell himself daily and hourly.

The individual slave, property of one master, is assured an existence, however miserable it may be, because of the master’s interest. The individual proletarian, property as it were of the entire bourgeois class which buys his labor only when someone has need of it, has no secure existence. This existence is assured only to the class as a whole.

The slave is outside competition; the proletarian is in it and experiences all its vagaries.

The slave counts as a thing, not as a member of society. Thus, the slave can have a better existence than the proletarian, while the proletarian belongs to a higher stage of social development and, himself, stands on a higher social level than the slave.

The slave frees himself when, of all the relations of private property, he abolishes only the relation of slavery and thereby becomes a proletarian; the proletarian can free himself only by abolishing private property in general.

நன்றி:

கருத்துகள் இல்லை: