ஞாயிறு, 25 மே, 2008

வந்துவிடு வழியைச் சொல்லிவிடுகருத்துகள் இல்லை: